ԳրադարանԱստվածաշնչի էլեկտրոնային տարբերակները (ePUB, FB2, mobi)

Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց ըստ ճշգրիտ թարգմանութեան նախնեաց մերոց ի հելլենականն հաւատարմագոյն բնագրէ ի հայկականս բարբառ - յաշխատասիրութենէ Տն. Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետի, 1805, Ի Վենետիկ։

Հին Կտակարան (արևելահայերեն)

Նոր Կտակարան (արևելահայերեն)

Հին Կտակարան (գրաբար)

Նոր Կտակարան (գրաբար)

Աստվածաշունչ (արևմտահայերեն)

Նոր կտակարանը հղումներով

Դանիելի մարգարեության մեկնություն - Վ. Արևելցի, Հ. Ծործորեցի, Թ. Մեծոփեցի

Երգ Երգոցի մեկնություն - Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Եսայու մարգարեության մեկնություն - Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի

Ժողովողի մեկնություն - Սուրբ Գրիգոր Նյուսացի

Սուրբ Գրքի մեկնություններ - Պետրոս Արք. Բերդումյան

Մատթեոսի ավետարանի մեկնություն - Անանիա Սանահնեցի

Մատթեոսի ավետարանի մեկնություն - Սուրբ Ներսես Շնորհալի

Ղուկասի ավետարանի մեկնություն - Սարգիս Կունդ

Հովհաննու ավետարանի մեկնություն - Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի

Չորս Ավետարանների համարոտ մեկնությունը - Ստեփանոս Սյունեցի

Առակների բացատրություն - Վաղինակ Վրդ. Մելոյան Ա հատոր

Առակների բացատրություն - Վաղինակ Վրդ. Մելոյան Բ հատոր

Ուսումն Սուրբ Գրոց - Արշակ Տեր-Միքելյան

Ներածութիւն Սուրբ Գրոց ուսմանը - Կ.Պոլիս, 1869

Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի - Հ. Եփրեմ Սեթեան

Քրիստոնեական վարդապետութիւն Ս. Գրոց վկայութեամբ

Անկանոն գիրք Հին կտակարանաց


Ավետարանների գործող անձինք - Ռուբեն աբեղա Զարգարյան, Շահե աբեղա Անանյան

Ավետարանների բառարան - Հունարեն-Գրաբար

Համաբարբառ կամ ցանկ նմանաձայն բառից Նորոյ Կտակարանի

Աստուած եւ բնութիւն կամ Ս. Գիրք եւ գիտութիւնք - Սահակ քահ. Տէր-Սարգսեան

Արարատը Սուրբ Գրոց մէջ - Սիմոն Վէբէր

Բիւզանդ Եղիաեան, Քննական պատմութիւն սուրբգրական ժամանակներու, Ա-Ե հատորներ

Մարդու որդին - Ալեքսանդր Մեն

Ոչ միայն հյուսն - Ջոշ Մաք Դաուել

Յիսուս Քրիստոսի մկրտութիւնը - Էմանուէլ քահ. Նազարեանց (ժողովրդական ընթերցանութեան համար)

Комментарии к Новому Завету - Уильям Баркли 

No comments:

Post a Comment

Ձեր կարծիքը մեզ համար կարևոր է...